Referinte

Referinte:

Societatea Electromontaj Carpaţi S.A. este unul din constructorii importanți ai Sistemului Energetic Naţional al României, având realizate lucrări de construcţii şi reparaţii capitale a peste 10.000 km de linii electrice aeriene, 2600 posturi de transformare şi puncte de alimentare, peste 2500 km de fibră optică pe LEA 110-400 kV şi retehnologizarea celor mai importante staţii de transformare şi conexiuni din România.

Referinte