Info-Actionari

100% capital privat

În baza HG 1176/02.11.1990, Trustul Electromontaj București s-a transformat în societate pe acţiuni iar apoi prin hotărârea Consiliului Împuterniciţilor Statului din 26.02.1991, grupul de Şantiere Electromontaj Sibiu s-a desprins ca entitate distinctă sub denumirea de SC Electromontaj Carpați SĂ Sibiu.

În prezent, S.C.Electromontaj Carpaţi S.A. Sibiu este o companie cu capital integral privat, acţionarul principal fiind S.C. ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT S.R.L.

Info-Actionari