Despre noi

Profil companie

Societatea Electromontaj Carpaţi S.A. este unul din constructorii importanți ai Sistemului Energetic Naţional al României, având realizate lucrări de construcţii şi reparaţii capitale a peste 10.000 km de linii electrice aeriene, 2600 posturi de transformare şi puncte de alimentare, peste 2500 km de fibră optică pe LEA 110-400 kV şi retehnologizarea celor mai importante staţii de transformare şi conexiuni din România.

Ne mândrim cu un renume grandios şi cu o activitate neîntreruptă de peste 70 de ani, ceea ce conferă un grad mare de încredere. De asemenea avem salariaţi calificaţi şi foarte bine organizaţi, astfel, proiectele contractate sunt finalizate în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite. În ceea ce priveşte tehnologizarea, compania noastă a achiziţionat utilaje performante, indispensabile activităţii şi continuă procesul de retehnologizare.

Despre noi

Istoric companie

1949 - Infiintare companie

A fost înfiinţată în Noiembrie 1949, odată cu debutul programului de electrificare a României, că interprindere zonala - interprindere de Stat Electromontaj în cadrul Ministerului Industriei.

1953 - Trustul Electromontaj

Din 1953 a activat în Trstul Electromontaj din cadrul Ministerului Energiei Electrice sub diferite denumiri: Întreprindere de Construcţii Montaje Electrice, Grup Şantiere Electromontaj Sibiu, Antrepriza Electromontaj Sibiu.

1991 - S.C. Electromontaj Carpati S.A

În baza HG 1176/02.11.1990, Trustul Electromontaj București s-a transformat în societate pe acţiuni iar apoi prin hotărârea Consiliului Împuterniciţilor Statului din 26.02.1991, grupul de Şantiere Electromontaj Sibiu s-a desprins ca entitate distinctă sub denumirea de SC Electromontaj Carpați SĂ Sibiu.

2020

În prezent, S.C.Electromontaj Carpaţi S.A. Sibiu este o companie cu capital integral privat, acţionarul principal fiind S.C. ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT S.R.L.